Läs bibeltext

2 Krön 1:12
får du nu vishet och kunskap. Gods och guld och ära skall jag också ge dig, mer än vad någon kung före dig har haft och någon efter dig kommer att få."
2 Krön 1:13
  Salomo begav sig från uppenbarelsetältet till Jerusalem, och han regerade över Israel.
2 Krön 1:14
Salomo samlade vagnar och hästar och hade 1 400 vagnar och 12 000 hästar, som var förlagda dels i vagnsstäderna, dels hos kungen i Jerusalem.
2 Krön 1:15
Tack vare Salomo blev silver och guld lika vanligt i Jerusalem som sten, och cederträ blev något lika vanligt som sykomorer i Låglandet.
2 Krön 1:16
Salomos hästar kom från Musri och Kuve; kungliga uppköpare importerade dem från Kuve.
2 Krön 1:17
Vagnar införde de från Egypten. Priset för en vagn var 600 siklar, priset för en häst 150 siklar. På samma sätt förmedlade de kungliga uppköparna hästar och vagnar till hettiternas och arameernas kungar.
2 Krön 2:1
Salomo tänkte nu bygga ett hus åt Herrens namn och ett hus åt sig själv som kungaboning. -
2 Krön 2:2
Salomo kunde räkna 70 000 bärare och 80 000 stenhuggare i bergen och 3 600 arbetsledare. -
2 Krön 2:3
Därför sände Salomo detta budskap till Hiram, kungen i Tyros: "Du sände ju en gång cederträ till min far David, så att han kunde bygga sig ett hus att bo i.
2 Krön 2:4
Nu vill jag bygga ett hus åt Herrens, min Guds, namn och helga det åt honom. Där skall man tända välluktande rökelse inför honom, lägga fram skådebröden och offra brännoffer morgon och kväll och vid sabbater, nymånadsfester och Herrens, vår Guds, högtider, så som det för evigt skall vara i Israel.
2 Krön 2:5
Det hus jag vill bygga skall vara stort, ty vår Gud är större än alla andra gudar.