Läs bibeltext

Esr 2:1
Detta är de män från vår provins som återvände från deportation och fångenskap. Den babyloniske kungen Nebukadnessar hade fört bort dem till Babylonien, men nu kom de tillbaka till Jerusalem och Juda, var och en till sin stad.
Esr 2:2
De kom tillsammans med Serubbabel, Jeshua, Nehemja, Seraja, Reelaja, Mordokaj, Bilshan, Mispar, Bigvaj, Rechum och Baana.
  Antalet israelitiska män:
Esr 2:3
Paroshs släkt 2 172,
Esr 2:4
Shefatjas släkt 372,
Esr 2:5
Arachs släkt 775,
Esr 2:6
Pachat Moabs släkt, dvs. Jeshuas och Joavs släkt, 2 812,
Esr 2:7
Elams släkt 1 254,
Esr 2:8
Sattus släkt 945,
Esr 2:9
Sackajs släkt 760,
Esr 2:10
Banis släkt 642,
Esr 2:11
Bevajs släkt 623,