Läs bibeltext

Esr 10:34
Av Banis släkt Maadaj, Amram, Uel,
Esr 10:35
Benaja, Bedja, Keluhu,
Esr 10:36
Vanja, Meremot, Eljashiv,
Esr 10:37
Mattanja, Mattenaj och Jaasaj.
Esr 10:38
Av Binnujs släkt Shimi,
Esr 10:39
Shelemja, Natan, Adaja,
Esr 10:40
Maknadvaj, Shashaj, Sharaj,
Esr 10:41
Asarel, Shelemja, Shemarja,
Esr 10:42
Shallum, Amarja och Josef.
Esr 10:43
Av männen från Nebo Jeiel, Mattitja, Savad, Sevina, Jaddaj, Joel och Benaja.
Esr 10:44
Alla dessa hade äktat främmande kvinnor, men nu skickade de bort både hustrur och barn.