Läs bibeltext

Neh 1:11
Lyssna, Herre, till din tjänares bön, till alla dina tjänares böner. Vi vill inte annat än frukta och vörda ditt namn. Ge nu din tjänare framgång: låt honom möta medlidande hos denne man.
Neh 1:11
Jag var kungens munskänk.
Neh 2:1
Det var i månaden nisan, under kung Artaxerxes tjugonde regeringsår. Vinet var framdukat för kungen, och jag tog vinet och skänkte i åt honom. Kungen hade aldrig förr sett mig nedstämd,
Neh 2:2
men nu frågade han mig: "Varför ser du så ledsen ut? Sjuk är du ju inte. Det måste vara något som tynger dig." Jag blev mycket rädd
Neh 2:3
och sade: "Må du leva för evigt, min konung! Skulle jag inte se ledsen ut när staden där mina fäder har sina gravar är ödelagd och när dess portar härjats av eld?"
Neh 2:4
Kungen frågade mig: "Vad önskar du?" Då bad jag till himlens Gud
Neh 2:5
och svarade: "Om det behagar dig, min konung, och om din tjänare äger din ynnest, så låt mig fara till Juda, till den stad där mina fäder har sina gravar, för att bygga upp den igen."
Neh 2:6
Då frågade kungen - och hans gemål satt bredvid honom: "Hur länge blir du borta? När kommer du tillbaka?" Kungen gav mig alltså tillåtelse att resa, och jag angav en viss tid.
Neh 2:7
Sedan fortsatte jag: "Om det behagar dig, min konung, låt mig få brev med mig till ståthållarna i provinsen Väster om Eufrat, så att de underlättar min resa till Juda,
Neh 2:8
och likaså ett brev till Asaf, kungens skogsförvaltare, så att han ger mig timmer till bjälkar för tempelborgens portar, stadsmuren och det hus där jag skall bo." Kungen gav mig det jag bad om, ty min Gud höll sin skyddande hand över mig.
Neh 2:9
  När jag kom till ståthållarna i provinsen Väster om Eufrat överlämnade jag kungens brev. Kungen hade dessutom sänt med mig officerare och en beriden eskort.