Läs bibeltext

Neh 13:21
men jag varnade dem: "Varför tillbringar ni natten framför muren? Om det upprepas kommer jag att ta i med hårdhandskarna!" I fortsättningen kom de inte under sabbaten.
Neh 13:22
Sedan gav jag order till leviterna att rena sig och komma och hålla vakt vid portarna för att sabbatsdagen skulle hållas helig.
  Min Gud, kom ihåg mig också för detta och skona mig i din stora godhet.
Neh 13:23
  Vid samma tid upptäckte jag att några judar hade gift sig med kvinnor från Ashdod, Ammon och Moab.
Neh 13:24
Av deras barn talade hälften ashdoditiska eller något av de andra språken och kunde inte längre tala hebreiska.
Neh 13:25
Jag gick till rätta med dem, förbannade dem, slog några av dem, drog dem i håret och besvor dem vid Gud: "Ni får inte ge era döttrar åt deras söner och inte heller ta deras döttrar till hustrur åt era söner eller er själva.
Neh 13:26
Var det inte på det sättet som Salomo, Israels kung, syndade? Bland de många folken fanns det ingen kung som var hans like, och han var så älskad av sin Gud att han sattes till kung över hela Israel. Men utländska kvinnor fick även honom att synda.
Neh 13:27
Och nu får man höra om er att ni gör er skyldiga till detta stora onda och är otrogna mot vår Gud genom att gifta er med utländska kvinnor!"
Neh 13:28
  En son till Jojada, son till översteprästen Eljashiv, var svärson till horoniten Sanvallat; honom skickade jag bort.
Neh 13:29
  Min Gud, glöm dem aldrig, ty de har befläckat prästämbetet, prästernas och leviternas förbund.
Neh 13:30
  Så renade jag israeliterna från allt utländskt, och jag fastställde arbetsordningar för prästerna och leviterna, så att var och en av dem visste vad han hade att göra.
Neh 13:31
Jag föreskrev också vid vilka tider vedoffret och det första av grödan skulle frambäras.
  Min Gud, kom ihåg detta och räkna mig det till godo.