Läs bibeltext

Est 9:3
Judarna understöddes av furstarna i provinserna, av satraperna och ståthållarna och dem som stod i kungens tjänst. Alla var de fyllda av fruktan för Mordokaj.
Est 9:4
Han hade nämligen fått stort inflytande i det kungliga palatset; hans rykte nådde ut i alla provinserna, och han blev allt mäktigare.
Est 9:5
Så besegrade judarna alla sina fiender med svärd och nedgjorde och dräpte dem. De gjorde vad de ville med sina motståndare.
Est 9:6
I Susas borg nedgjorde och dräpte de 500 man
Est 9:7
och dessutom Parshandata, Dalfon, Aspata,
Est 9:8
Porata, Adalja, Aridata,
Est 9:9
Parmashta, Arisaj, Aridaj och Vajsata,
Est 9:10
de tio sönerna till Haman, Hammedatas son, judarnas fiende. Men de avstod från att plundra.
Est 9:11
  När kungen samma dag fick reda på hur många som hade dödats på borgen i Susa
Est 9:12
sade han till drottning Ester: "I Susas borg har judarna nedgjort och dräpt 500 man, och därtill Hamans tio söner. Vad har de då inte gjort i mina övriga provinser? Vad vill du be om? Det beviljas! Vad är din önskan nu? Den skall uppfyllas!" -
Est 9:13
"Om du så finner för gott, min konung", svarade Ester, "ge då judarna i Susa rätt att också i morgon handla efter den lag som gäller i dag. Och låt hänga upp Hamans tio söner på pålen."