Läs bibeltext

Job 38:1
Herren svarade Job ur stormen:
Job 38:2
    Vem är du som höljer min visa plan i mörker
    med ord utan förnuft?
Job 38:3
    Gör dig redo, var en man,
    ge mig besked när jag frågar!
Job 38:4
    Var var du när jag lade jordens grund?
    Låt höra, om du vet och kan!
Job 38:5
    Vem bestämde dess mått? Det vet du nog!
    Vem spände mätsnöret över den?
Job 38:6
    Var fick dess grundvalar fäste,
    vem lade dess hörnsten,
Job 38:7
    medan alla morgonens stjärnor sjöng
    och gudasönerna jublade?
Job 38:8
    Vem satte portar som spärr för havet?
    När det bröt fram ur moderlivet
Job 38:9
    och jag gav det molnen till kläder
    och dimman till lindor,
Job 38:10
    satte jag för det en gräns
    och stängde med portar och bommar.
Job 38:11
    Jag sade: "Hit men inte längre,
    här skall dina stolta vågor hejdas."