Läs bibeltext

Job 42:7
När Herren hade talat så till Job sade han till Elifas från Teman: "Jag är vred på dig och dina båda vänner. Ni har inte talat sanning om mig som min tjänare Job.
Job 42:8
Hämta därför sju tjurar och sju baggar och gå till min tjänare Job och offra dem som brännoffer för er själva. Min tjänare Job skall be för er, honom skall jag bönhöra, så att det inte händer er något ohyggligt för att ni inte har talat sanning om mig som min tjänare Job."
Job 42:9
  Då gick Elifas från Teman, Bildad från Shuach och Sofar från Naama och gjorde som Herren hade befallt dem, och Herren bönhörde Job.
Job 42:10
När Job bad för sina vänner återupprättade Herren honom och gav honom dubbelt så mycket som han hade ägt förut.
Job 42:11
Jobs alla bröder och systrar och vänner från förr kom hem till honom och åt tillsammans med honom, de visade sin medkänsla och tröstade honom för alla de olyckor som Herren hade låtit drabba honom. Var och en gav honom en kesita och en guldring.
Job 42:12
  Herren välsignade slutet av Jobs levnad mer än dess början: han fick 14 000 får, 6 000 kameler, 1 000 par oxar och 1 000 åsneston.
Job 42:13
Och han fick sju söner och tre döttrar.
Job 42:14
Den första gav han namnet Lillduvan, den andra Kanelblomman och den tredje Sminkdosan.
Job 42:15
I hela landet fanns inte skönare kvinnor än Jobs döttrar. Deras far lät dem få ärva tillsammans med bröderna.
Job 42:16
Job levde sedan 140 år till och fick se barn och barnbarn i fyra led.
Job 42:17
Så dog Job, gammal och mätt av år.