Läs bibeltext

Ps 2:6
    "Jag har invigt min konung
    på Sion, mitt heliga berg."
Ps 2:7
    Jag vill berätta vad Herren bestämt.
    Han sade till mig: "Du är min son,
    jag har fött dig i dag.
Ps 2:8
    Be mig, så ger jag dig folken som arv
    och hela jorden som egendom.
Ps 2:9
    Du skall krossa dem med en spira av järn,
    slå sönder dem som lerkärl."
Ps 2:10
    Konungar, besinna er,
    ta varning, ni jordens härskare!
Ps 2:11
    Tjäna Herren i fruktan,
    hylla honom i bävan!
Ps 2:12
    Annars vredgas han och ni går under,
    ty hans vrede kan lätt blossa upp.
    Lyckliga de som flyr till honom.
Ps 3:1
En psalm av David när han flydde för sin son Absalom.
Ps 3:2
    Herre, mina fiender är många!
    Många reser sig mot mig.
Ps 3:3
    Många säger om mig:
    "Han får ingen hjälp av Gud."
Ps 3:4
    Men du, Herre, är min sköld och min ära,
    du är den som ger mig seger.