Läs bibeltext

Ps 4:2
    Svara mig när jag ropar,
    Gud, du som skaffar mig rätt.
    Du öppnar vägen när jag är trängd.
    Visa mig nåd och hör min bön.
Ps 4:3
    Ni mäktiga,
    hur länge skall ni skymfa min heder,
    älska tomhet och bruka lögn?
Ps 4:4
    Ni skall veta att Herren har varit
    förunderligt god mot mig,
    han hör när jag ropar till honom.
Ps 4:5
    Upprörs ni, så synda inte.
    Säg där ni ligger på er bädd: "Var stilla!"
Ps 4:6
    Ge rätta offer, förtrösta på Herren.
Ps 4:7
    Många säger: "Vem kan ge oss lycka?"
    Herre, låt ditt ansikte lysa över oss.
Ps 4:8
    Av dig har jag fått en större glädje
    än de som fått korn och vin i mängd.
Ps 4:9
    Jag lägger mig ner i frid och sover.
    Du, Herre, låter mig bo i trygghet.
Ps 5:1
För körledaren, till flöjtspel. En psalm av David.
Ps 5:2
    Lyssna på mig, Herre, hör mina suckar!
Ps 5:3
    Ge akt på mitt rop, min konung och Gud,
    till dig går min bön.