Läs bibeltext

Ps 5:2
    Lyssna på mig, Herre, hör mina suckar!
Ps 5:3
    Ge akt på mitt rop, min konung och Gud,
    till dig går min bön.
Ps 5:4
    Herre, om morgonen skall du höra min röst,
    då bereder jag mitt offer och väntar.
Ps 5:5
    Du är inte en Gud som kan tåla brott,
    ingen ond får bo hos dig.
Ps 5:6
    De övermodiga skall skygga för din blick,
    du hatar alla ogärningsmän.
Ps 5:7
    Du förgör lögnarna, Herre,
    mördare och bedragare avskyr du.
Ps 5:8
    Men jag får gå in i ditt hus,
    ty din godhet är stor.
    Jag faller ner i vördnad,
    vänd mot ditt heliga tempel.
Ps 5:9
    Herre, led mig rätt,
    jag omges av fiender,
    jämna din väg för mig.
Ps 5:10
    I deras mun finns ingen sanning,
    deras inre är fördärv,
    en öppen grav är deras strupe,
    sin tunga gör de hal.
Ps 5:11
    Låt dem stå med skuld, o Gud,
    låt deras planer fälla dem!
    Stöt bort dem för deras många synder -
    de trotsar dig!
Ps 5:12
    Men alla som flyr till dig
    skall fröjdas och alltid jubla,
    du skyddar dem och de höjer glädjerop,
    alla som älskar ditt namn.