Läs bibeltext

Ps 7:2
    Herre, min Gud, jag flyr till dig,
    rädda mig från förföljarna, befria mig,
Ps 7:3
    så att ingen river min strupe som ett lejon
    och släpar bort mig utan räddning.
Ps 7:4
    Herre, min Gud, om jag handlat fel,
    om orätt fläckat mina händer,
Ps 7:5
    om jag lönat min vän med ont
    och plundrat min ovän på allt,
Ps 7:6
    må då fienden hinna upp mig,
    trampa mig till marken
    och lägga min ära i mullen!
Ps 7:7
    Res dig, Herre, i din vrede,
    kväs mina ovänners raseri!
    Vakna upp, min Gud,
    du som har kallat till dom.
Ps 7:8
    Låt folken samlas omkring dig!
    Trona i höjden över dem!
Ps 7:9
    Det är Herren som dömer folken.
    Fäll domen över mig, Herre!
    Jag är rättfärdig, utan skuld.
Ps 7:10
    Gör slut på de ondas anslag,
    låt den som har rätt stå fast!
    Ty han som prövar hjärtan och njurar,
    han är en rättfärdig Gud.
Ps 7:11
    Gud håller min sköld,
    de redbara räddar han.
Ps 7:12
    Gud är en rättvis domare,
    en Gud som alltid kan vredgas.