Läs bibeltext

Ps 8:4
    När jag ser din himmel, som dina fingrar format,
    månen och stjärnorna du fäste där,
Ps 8:5
    vad är då en människa att du tänker på henne,
    en dödlig att du tar dig an honom?
Ps 8:6
    Du gjorde honom nästan till en gud,
    med ära och härlighet krönte du honom.
Ps 8:7
    Du lät honom härska över dina verk,
    allt lade du under hans fötter:
Ps 8:8
    får och oxar, all boskap,
    och markens vilda djur,
Ps 8:9
    himlens fåglar och havets fiskar,
    allt som vandrar havets stigar.
Ps 8:10
    Herre, vår härskare,
    väldigt är ditt namn över hela jorden.
Ps 9:1
För körledaren. En psalm av David.
Ps 9:2
    Jag vill tacka dig, Herre, av hela mitt hjärta,
    vittna om alla dina under.
Ps 9:3
    Jag vill jubla av glädje över dig
    och lovsjunga ditt namn, du den Högste.
Ps 9:4
    Ty mina fiender vek tillbaka,
    de vacklade och gick under för din blick.