Läs bibeltext

Ps 9:16
    Folken föll i den grop de grävt,
    de fastnade i snaran de gillrat.
Ps 9:17
    Herren gav sig till känna, han skipade rätt,
    i sitt eget dåd blev den gudlöse snärjd.
Ps 9:18
    Ner i dödsriket skall de gudlösa fara,
    alla de folk som glömmer Gud.
Ps 9:19
    Ty den fattige är ej för evigt glömd,
    de förtrycktas hopp inte borta för alltid.
Ps 9:20
    Herre, grip in! Låt inte människor ta makten!
    Ställ folken inför din domstol!
Ps 9:21
    Herre, fyll dem med fruktan!
    Låt folken veta att de är dödliga!
Ps 10:1
    Varför, Herre, står du långt borta
    och håller dig dold i tider av nöd?
Ps 10:2
    I övermod jagar de gudlösa den förtryckte.
    Låt dem fastna i sina egna ränker.
Ps 10:3
    Den gudlöse prisar sin egen lystnad,
    välsignar sin vinst, föraktar Herren.
Ps 10:4
    Han tänker i sitt övermod:
    "Gud straffar inte, det finns ingen Gud."
Ps 10:5
    Den gudlöse har framgång i allt han gör,
    dina domar rör honom inte.
    Han fnyser åt sina fiender,