Läs bibeltext

Ps 10:1
    Varför, Herre, står du långt borta
    och håller dig dold i tider av nöd?
Ps 10:2
    I övermod jagar de gudlösa den förtryckte.
    Låt dem fastna i sina egna ränker.
Ps 10:3
    Den gudlöse prisar sin egen lystnad,
    välsignar sin vinst, föraktar Herren.
Ps 10:4
    Han tänker i sitt övermod:
    "Gud straffar inte, det finns ingen Gud."
Ps 10:5
    Den gudlöse har framgång i allt han gör,
    dina domar rör honom inte.
    Han fnyser åt sina fiender,
Ps 10:6
    han tänker: "Inget kan få mig att falla,
    jag går med stadiga steg."
Ps 10:7
    Svek och våld fyller hans mun,
    hans tunga gömmer ondska och ofärd.
Ps 10:8
    Han ligger på lur vid gårdarna
    och mördar den oskyldige i lönndom.
    Hans ögon följer den värnlöse,
Ps 10:9
    han lurar som ett lejon i snåret,
    han ligger på lur för att fånga den arme
    och dra åt sitt nät.
Ps 10:10
    Han hukar till språng,
    och den värnlöse fälls av hans kraft.
Ps 10:11
    Han tänker: "Gud bryr sig inte om det,
    han vänder sig bort, han ser det aldrig."