Läs bibeltext

Ps 11:4
    Herren är i sitt heliga tempel,
    Herrens tron är i himlen.
    Hans ögon ser,
    hans blickar prövar människan.
Ps 11:5
    Herren utväljer de rättfärdiga
    men förkastar gudlösa och våldsmän.
Ps 11:6
    Han låter eldkol och svavel
    regna över de onda,
    en glödhet vind är vad de bjuds.
Ps 11:7
    Ty Herren är rättfärdig,
    rättfärdiga gärningar älskar han.
    De rättrådiga skall se hans ansikte.
Ps 12:1
För körledaren. En psalm av David.
Ps 12:2
    Hjälp, Herre, de fromma är borta,
    det finns inga trofasta människor kvar.
Ps 12:3
    Alla ljuger för varandra,
    talar med hala tungor och falska hjärtan.
Ps 12:4
    Må Herren tysta alla hala tungor,
    den mun som talar stora ord,
Ps 12:5
    alla som säger: "Vår tunga gör oss starka,
    vi har ordet i vår makt, vem är herre över oss?"
Ps 12:6
    De svaga förtrycks och de fattiga klagar,
    därför vill jag nu gripa in, säger Herren,
    jag vill ge hjälp åt den som föraktas.
Ps 12:7
    Herrens ord är rena ord,
    silver renat i degeln, guld sju gånger luttrat.