Läs bibeltext

Ps 15:2
    Den som lever oförvitligt och gör det rätta
    och är sann i tal och tanke.
Ps 15:3
    Den som inte går med förtal,
    inte vållar sin nästa skada
    och inte smädar sin granne.
Ps 15:4
    Den som föraktar den förkastlige
    men ärar dem som fruktar Herren.
    Den som håller sin ed fast det står honom dyrt.
Ps 15:5
    Den som inte ger lån mot ränta
    och inte kan mutas att fälla en oskyldig.
    Den som handlar så står alltid trygg.
Ps 16:1
Ett kväde av David.
    Skydda mig, Gud, jag flyr till dig.
Ps 16:2
    Jag säger till Herren: Min härskare,
    mitt högsta goda är du.
    Usla är de
Ps 16:3
som hålls heliga i landet,
    dessa väldiga vill jag inte veta av.
Ps 16:4
    Låt dem ha så många beläten de vill,
    de som åtrår andra gudar -
    jag tar inte del i blodsoffren åt dem,
    jag tar inte deras namn i min mun.
Ps 16:5
    Herren är min andel, min bägare.
    Du bestämmer mitt öde.
Ps 16:6
    En ljuvlig lott har tillfallit mig,
    ja, min arvedel finner jag skön.
Ps 16:7
    Jag vill prisa Herren, han ger mig råd,
    mitt inre förmanar mig om natten.