Läs bibeltext

Ps 16:1
Ett kväde av David.
    Skydda mig, Gud, jag flyr till dig.
Ps 16:2
    Jag säger till Herren: Min härskare,
    mitt högsta goda är du.
    Usla är de
Ps 16:3
som hålls heliga i landet,
    dessa väldiga vill jag inte veta av.
Ps 16:4
    Låt dem ha så många beläten de vill,
    de som åtrår andra gudar -
    jag tar inte del i blodsoffren åt dem,
    jag tar inte deras namn i min mun.
Ps 16:5
    Herren är min andel, min bägare.
    Du bestämmer mitt öde.
Ps 16:6
    En ljuvlig lott har tillfallit mig,
    ja, min arvedel finner jag skön.
Ps 16:7
    Jag vill prisa Herren, han ger mig råd,
    mitt inre förmanar mig om natten.
Ps 16:8
    Jag har alltid Herren inför mig,
    när han står vid min sida vacklar jag inte.
Ps 16:9
    Därför gläds mitt hjärta och jublar,
    min kropp är i trygghet,
Ps 16:10
    ty du lämnar mig inte åt dödsriket,
    du låter inte din trogne se graven.
Ps 16:11
    Du visar mig vägen till liv,
    hos dig finns glädjens fullhet,
    ständig ljuvlighet i din högra hand.