Läs bibeltext

Ps 17:1
En bön av David.
    Hör min rättvisa sak, Herre, ge akt på mitt rop!
    Lyssna till min bön, jag talar utan svek!
Ps 17:2
    Av dig väntar jag min rätt,
    dina ögon ser vad som är sant.
Ps 17:3
    Du prövar mitt hjärta, rannsakar mig om natten,
    du granskar mig men finner inget brott.
    Inget ont kom över mina läppar
Ps 17:4
    trots allt vad människor gjorde.
    Vid de ord du talat höll jag fast,
    från budens stigar
Ps 17:5
vek jag aldrig,
    jag gick din väg utan att snubbla.
Ps 17:6
    Jag ropar och du svarar mig, Gud.
    Lyssna på mig, hör mina ord,
Ps 17:7
    visa din underbara trofasthet,
    du som med din starka hand
    räddar dem som söker skydd hos dig
    undan sina fiender.
Ps 17:8
    Bevara mig som din ögonsten,
    göm mig i dina vingars skugga
Ps 17:9
    för de gudlösa som ansätter mig,
    mina dödsfiender som omringar mig!
Ps 17:10
    De är förstockade,
    de tar stora ord i sin mun.
Ps 17:11
    Jag hör deras steg omkring mig,
    de är ute efter att slå mig till marken.