Läs bibeltext

Ps 18:2
    Jag har dig kär, Herre, min styrka,
Ps 18:3
    Herre, min klippa, min borg och min räddare,
    min Gud, berget som är min tillflykt,
    min sköld och mitt starka värn, min fristad.
Ps 18:4
    Till Herren, den högtlovade, ropade jag,
    och jag blev räddad från mina fiender.
Ps 18:5
    Dödens bränningar brusade kring mig,
    förödelsens stormflod skrämde mig.
Ps 18:6
    Dödsrikets snaror omgav mig,
    framför mig väntade dödens fällor.
Ps 18:7
    I min förtvivlan klagade jag för Herren,
    ropade jag till min Gud,
    och han hörde min röst i sitt tempel,
    mitt rop nådde fram till hans öra.
Ps 18:8
    Då skakade jorden och skälvde,
    bergens grundvalar darrade,
    vacklade under hans vrede.
Ps 18:9
    Från hans näsborrar utgick ett rökmoln,
    från hans mun förtärande eld.
    Han sprutade glöd och brand.
Ps 18:10
    Himlen vek han undan och steg ner
    med töcknet under sina fötter.
Ps 18:11
    Han red på keruben, han flög,
    han svävade fram på vindens vingar.
Ps 18:12
    Han dolde sig inne i mörkrets tält,
    i molnens fuktiga massor.