Läs bibeltext

Ps 19:2
    Himlen förkunnar Guds härlighet,
    himlavalvet vittnar om hans verk.
Ps 19:3
    Dag talar till dag därom
    och natt undervisar natt.
Ps 19:4
    Det är inte tal, det är inte ljud,
    deras röster kan inte höras,
Ps 19:5
    men över hela jorden når de ut,
    till världens ände deras ord.
    Där har han rest ett tält åt solen,
Ps 19:6
    den liknar en brudgum som lämnar sin kammare,
    en hjälte som gläds åt att löpa sin bana.
Ps 19:7
    Den stiger vid himlens ena ände
    och når i sitt kretslopp den andra.
    Ingenting är gömt för dess glöd.
Ps 19:8
    Herrens lag är utan brist,
    den ger liv på nytt.
    Herrens lära är sann,
    den gör den oerfarne vis.
Ps 19:9
    Herrens påbud är rätta,
    de ger hjärtat glädje.
    Herrens befallningar är klara,
    de gör blicken ljus.
Ps 19:10
    Herrens ord är rena,
    de skall alltid bestå.
    Herrens stadgar är sanna,
    de är alla rättfärdiga,
Ps 19:11
    mer åtråvärda än guld,
    än rent guld i mängd,
    och sötare än honung,
    än självrunnen honung.
Ps 19:12
    Genom dem blir din tjänare varnad,
    att följa dem ger riklig lön.