Läs bibeltext

Ps 19:8
    Herrens lag är utan brist,
    den ger liv på nytt.
    Herrens lära är sann,
    den gör den oerfarne vis.
Ps 19:9
    Herrens påbud är rätta,
    de ger hjärtat glädje.
    Herrens befallningar är klara,
    de gör blicken ljus.
Ps 19:10
    Herrens ord är rena,
    de skall alltid bestå.
    Herrens stadgar är sanna,
    de är alla rättfärdiga,
Ps 19:11
    mer åtråvärda än guld,
    än rent guld i mängd,
    och sötare än honung,
    än självrunnen honung.
Ps 19:12
    Genom dem blir din tjänare varnad,
    att följa dem ger riklig lön.
Ps 19:13
    Vem känner sina fel?
    Fria mig från synder jag inte vet om,
Ps 19:14
    men hindra mig också från öppet trots,
    låt det inte få makt över mig!
    Då är jag utan brist
    och fri från svåra synder.
Ps 19:15
    Ta i nåd emot mina ord,
    mitt hjärtas bön till dig,
    Herre, min klippa, min hjälpare.
Ps 20:1
För körledaren. En psalm av David.
Ps 20:2
    Må Herren svara dig på nödens dag,
    må Jakobs Guds namn bli ditt värn.
Ps 20:3
    Må han sända dig hjälp från templet
    och stödja dig från Sion.