Läs bibeltext

Ps 20:1
För körledaren. En psalm av David.
Ps 20:2
    Må Herren svara dig på nödens dag,
    må Jakobs Guds namn bli ditt värn.
Ps 20:3
    Må han sända dig hjälp från templet
    och stödja dig från Sion.
Ps 20:4
    Må han minnas dina matoffer,
    må han ta emot dina brännoffer.
Ps 20:5
    Må han ge dig vad du önskar
    och låta dina planer lyckas.
Ps 20:6
    Då skall vi jubla över din seger
    och triumfera i vår Guds namn.
    Må Herren ge dig allt du ber om.
Ps 20:7
    Nu vet jag att Herren ger seger åt sin smorde.
    Han svarar honom från sin heliga himmel
    och räddar med sin starka hand.
Ps 20:8
    Andra litar till vagnar och hästar,
    men vi litar till Herrens, vår Guds, namn.
Ps 20:9
    De segnar ner och faller,
    vi reser oss, vi håller stånd.
Ps 20:10
    Herre, ge seger åt kungen,
    svara oss då vi ropar!
Ps 21:1
För körledaren. En psalm av David.