Läs bibeltext

Ps 21:2
    Herre, kungen gläds åt din styrka,
    han jublar över din hjälp.
Ps 21:3
    Vad han önskar ger du honom,
    du vägrar ej det han ber om.
Ps 21:4
    Du kommer till honom med goda gåvor,
    du sätter på hans huvud en krona av guld.
Ps 21:5
    Han ber dig om liv och du ger det,
    oändligt många levnadsår.
Ps 21:6
    Din hjälp gör hans ära stor,
    du skänker honom prakt och glans.
Ps 21:7
    Du ger honom välsignelser för evigt,
    bereder honom glädje inför dig.
Ps 21:8
    Ty kungen förtröstar på Herren,
    med den Högstes nåd står han säker.
Ps 21:9
    Din hand når alla dina fiender,
    din starka arm når dem som hatar dig.
Ps 21:10
    Du sätter dem som i en brinnande ugn
    när du visar dig.
    Herren förtär dem i sin vrede,
    elden slukar dem.
Ps 21:11
    Deras avkomma utplånar du från jorden,
    deras barn från människors ätt.
Ps 21:12
    De ville tillfoga dig ont,
    de smidde planer, men förgäves.