Läs bibeltext

Ps 22:1
För körledaren. En psalm av David.
Ps 22:2
    Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?
    Jag ropar förtvivlat, men du är långt borta.
Ps 22:3
    Min Gud, jag ropar om dagen, men du svarar inte,
    jag ropar om natten men finner ingen ro.
Ps 22:4
    Dock är du den Helige,
    till din tron stiger Israels lovsång.
Ps 22:5
    På dig förtröstade våra fäder,
    de litade på dig, och du kom dem till hjälp.
Ps 22:6
    De ropade till dig och blev räddade,
    de litade på dig, och du svek dem aldrig.
Ps 22:7
    Men jag är en mask, inte en människa,
    hånad och föraktad av envar.
Ps 22:8
    Alla som ser mig gör narr av mig,
    de hånler och skakar på huvudet:
Ps 22:9
    "Han har överlämnat sig åt Herren,
    nu får Herren gripa in och rädda honom
    - han är ju älskad av Herren."
Ps 22:10
    Du hjälpte mig ut ur min moders liv,
    du lät mig vila trygg vid min moders bröst.
Ps 22:11
    Från min födelsestund är mitt liv i din hand,
    alltsedan jag blev till har du varit min Gud.