Läs bibeltext

Ps 22:8
    Alla som ser mig gör narr av mig,
    de hånler och skakar på huvudet:
Ps 22:9
    "Han har överlämnat sig åt Herren,
    nu får Herren gripa in och rädda honom
    - han är ju älskad av Herren."
Ps 22:10
    Du hjälpte mig ut ur min moders liv,
    du lät mig vila trygg vid min moders bröst.
Ps 22:11
    Från min födelsestund är mitt liv i din hand,
    alltsedan jag blev till har du varit min Gud.
Ps 22:12
    Dröj inte långt borta, jag är i nöd,
    och ingen finns som hjälper mig.
Ps 22:13
    Tjurar skockar sig runt mig,
    jag är kringränd av bestar från Bashan.
Ps 22:14
    De spärrar upp sina gap
    som rovlystna, rytande lejon.
Ps 22:15
    Jag rinner bort likt vatten som slås ut,
    benen lossnar i min kropp,
    mitt hjärta är som vax,
    det smälter i mitt bröst.
Ps 22:16
    Min mun är torr som en lerskärva,
    tungan klibbar vid gommen.
    Du lägger mig i gravens mull.
Ps 22:17
    Hundar samlas runt mig,
    jag omringas av en hord av våldsmän.
    Händer och fötter är skrumpnade,
Ps 22:18
    jag kan räkna varje ben i min kropp.
    De står där och stirrar på mig,