Läs bibeltext

Ps 22:26
    Du är källan till min lovsång
    i den stora tempelskaran.
    Inför dem som fruktar Herren
    får jag frambära de offer jag lovat.
Ps 22:27
    De betryckta får äta och bli mätta,
    de som sökt sig till Herren får prisa honom.
    - Må ni alltid vara fyllda av livsmod.
Ps 22:28
    Hela jorden skall minnas vad som skett
    och vända om till Herren,
    alla folk och stammar skall tillbe inför honom.
Ps 22:29
    Ty kungamakten är Herrens,
    han härskar över folken.
Ps 22:30
    De som sover i mullen kan inte hylla honom,
    de som vilar i jorden kan inte böja knä för honom.
    Men jag lever för honom,
Ps 22:31
    och mina barn skall tjäna honom.
    De skall vittna för nya släktled om Herren,
Ps 22:32
    förkunna hans rättfärdighet för ofödda släkten,
    ty han grep in.
Ps 23:1
En psalm av David.
    Herren är min herde,
    ingenting skall fattas mig.
Ps 23:2
    Han för mig i vall på gröna ängar,
    han låter mig vila vid lugna vatten.
Ps 23:3
    Han ger mig ny kraft
    och leder mig på rätta vägar,
    sitt namn till ära.
Ps 23:4
    Inte ens i den mörkaste dal
    fruktar jag något ont,
    ty du är med mig,
    din käpp och din stav gör mig trygg.