Läs bibeltext

Ps 23:1
En psalm av David.
    Herren är min herde,
    ingenting skall fattas mig.
Ps 23:2
    Han för mig i vall på gröna ängar,
    han låter mig vila vid lugna vatten.
Ps 23:3
    Han ger mig ny kraft
    och leder mig på rätta vägar,
    sitt namn till ära.
Ps 23:4
    Inte ens i den mörkaste dal
    fruktar jag något ont,
    ty du är med mig,
    din käpp och din stav gör mig trygg.
Ps 23:5
    Du dukar ett bord för mig
    i mina fienders åsyn,
    du smörjer mitt huvud med olja
    och fyller min bägare till brädden.
Ps 23:6
    Din godhet och nåd skall följa mig
    varje dag i mitt liv,
    och Herrens hus skall vara mitt hem
    så länge jag lever.
Ps 24:1
Av David, en psalm.
    Jorden är Herrens med allt den rymmer,
    världen och alla som bor i den.
Ps 24:2
    Det är han som har lagt dess grund i havet
    och fäst den över de strömmande vattnen.
Ps 24:3
    Vem får gå upp till Herrens berg,
    vem får gå in i hans tempel?
Ps 24:4
    Den som har skuldlösa händer och rent hjärta,
    som inte håller sig till falska gudar
    och aldrig har svurit falskt.
Ps 24:5
    Han får välsignelse av Herren
    och riklig lön av Gud, sin räddare.