Läs bibeltext

Ps 24:1
Av David, en psalm.
    Jorden är Herrens med allt den rymmer,
    världen och alla som bor i den.
Ps 24:2
    Det är han som har lagt dess grund i havet
    och fäst den över de strömmande vattnen.
Ps 24:3
    Vem får gå upp till Herrens berg,
    vem får gå in i hans tempel?
Ps 24:4
    Den som har skuldlösa händer och rent hjärta,
    som inte håller sig till falska gudar
    och aldrig har svurit falskt.
Ps 24:5
    Han får välsignelse av Herren
    och riklig lön av Gud, sin räddare.
Ps 24:6
    Här är det släkte som sökt sig till Herren,
    som träder fram inför ditt ansikte, du Jakobs Gud.
Ps 24:7
    Portar, öppna er vida!
    Höj er, uråldriga dörrar!
    Låt ärans konung draga in!
Ps 24:8
    Vem är då ärans konung?
    Det är Herren, den väldige hjälten,
    Herren, väldig i strid.
Ps 24:9
    Portar, öppna er vida!
    Höj er, uråldriga dörrar!
    Låt ärans konung draga in!
Ps 24:10
    Vem är han, ärans konung?
    Det är Herren Sebaot,
    han är ärans konung.
Ps 25:1
Av David.
    Herre, jag sätter mitt hopp till dig,