Läs bibeltext

Ps 25:1
Av David.
    Herre, jag sätter mitt hopp till dig,
Ps 25:2
du min Gud,
    jag förtröstar på dig: svik mig inte,
    låt inte mina fiender triumfera!
Ps 25:3
    Den som hoppas på dig blir aldrig sviken,
    men den trolöse skall stå där tomhänt.
Ps 25:4
    Herre, lär mig dina vägar,
    visa mig dina stigar.
Ps 25:5
    Led mig i din sanning, lär mig,
    du som är min Gud, min räddare,
    ständigt hoppas jag på dig.
Ps 25:6
    Herre, kom ihåg din barmhärtighet,
    den godhet du alltid har visat.
Ps 25:7
    Glöm min ungdoms synder, allt jag brutit,
    tänk på mig i din trofasthet,
    Herre, du som är god.
Ps 25:8
    Herren är pålitlig och god,
    därför visar han syndarna vägen.
Ps 25:9
    Han leder de ödmjuka rätt,
    de ödmjuka lär han sin väg.
Ps 25:10
    Allt vad Herren gör är nåd och trofasthet
    mot dem som håller hans förbund och hans bud.
Ps 25:11
    Herre, min synd är stor,
    förlåt den, ditt namn till ära.