Läs bibeltext

Ps 25:4
    Herre, lär mig dina vägar,
    visa mig dina stigar.
Ps 25:5
    Led mig i din sanning, lär mig,
    du som är min Gud, min räddare,
    ständigt hoppas jag på dig.
Ps 25:6
    Herre, kom ihåg din barmhärtighet,
    den godhet du alltid har visat.
Ps 25:7
    Glöm min ungdoms synder, allt jag brutit,
    tänk på mig i din trofasthet,
    Herre, du som är god.
Ps 25:8
    Herren är pålitlig och god,
    därför visar han syndarna vägen.
Ps 25:9
    Han leder de ödmjuka rätt,
    de ödmjuka lär han sin väg.
Ps 25:10
    Allt vad Herren gör är nåd och trofasthet
    mot dem som håller hans förbund och hans bud.
Ps 25:11
    Herre, min synd är stor,
    förlåt den, ditt namn till ära.
Ps 25:12
    Var och en som fruktar Herren
    får veta vilken väg han skall välja.
Ps 25:13
    Själv får han leva i ro,
    och hans barn skall ta landet i arv.
Ps 25:14
    De som fruktar Herren blir hans förtrogna,
    hans förbund skall ge dem insikt.