Läs bibeltext

Ps 27:1
Av David.
    Herren är mitt ljus och min räddning,
    vem skulle jag frukta?
    Herren är ett värn för mitt liv,
    vem skulle jag bäva för?
Ps 27:2
    När de onda kommer emot mig
    för att slita mig i stycken,
    mina motståndare och fiender,
    då skall de själva snava och falla.
Ps 27:3
    Om en krigshär hotar mig
    känner jag ingen fruktan,
    om kriget kommer
    är jag ändå trygg.
Ps 27:4
    Ett enda ber jag Herren om,
    detta begär jag:
    att få vara i Herrens hus
    varje dag i mitt liv
    för att se Herrens ljuvlighet
    och söka svar i hans tempel.
Ps 27:5
    Ty han gömmer mig i sin hydda
    på olyckans dag,
    han gömmer mig i sitt tält,
    han räddar mig upp på klippan.
Ps 27:6
    Nu kan jag triumfera
    över fienderna omkring mig.
    Jag vill offra i hans tält,
    offra med segerjubel.
    Jag vill sjunga och spela till Herrens ära.
Ps 27:7
    Hör, Herre, när jag ropar,
    visa mig nåd och svara mig.
Ps 27:8
    "Sök Herren", manar mitt hjärta.
    Dig, o Herre, söker jag.
Ps 27:9
    Dölj inte ditt ansikte för mig,
    visa inte bort din tjänare i vrede,
    du som varit min hjälpare.
    Stöt inte bort mig, överge mig inte,
    min Gud, du som räddar mig.
Ps 27:10
    Om min far och min mor överger mig
    skall Herren ta sig an mig.
Ps 27:11
    Visa mig, Herre, din väg!
    Led mig på en jämn stig,
    jag omges av fiender,