Läs bibeltext

Ps 29:1
En psalm av David.
    Ära Herren, ni gudasöner,
    ära Herrens majestät,
Ps 29:2
    ära Herrens höga namn,
    fall ner inför Herren i helig skrud!
Ps 29:3
    Herrens röst över vattnen!
    Ärans Gud dundrar,
    Herren hörs över de stora vattnen.
Ps 29:4
    Herrens röst i sin kraft,
    Herrens röst i sin prakt,
Ps 29:5
    Herrens röst knäcker cedrarna,
    Herren knäcker Libanons cedrar.
Ps 29:6
    Han får Libanon att hoppa som en kalv,
    Sirjons berg som en vildoxe.
Ps 29:7
    Herrens röst slår blixtar,
Ps 29:8
    Herrens röst får öknen att skälva,
    Herren får Kadeshöknen att skälva.
Ps 29:9
    Herrens röst skrämmer hindarna att kalva,
    lämnar träden nakna.
    Allt i hans tempel ropar: "Ära!"
Ps 29:10
    Herren tronar ovan himmelshavet,
    Herren tronar som konung för evigt.
Ps 29:11
    Herren ger styrka åt sitt folk.
    Herren välsignar sitt folk med fred.