Läs bibeltext

Ps 31:2
    Till dig, Herre, tar jag min tillflykt,
    svik mig aldrig!
    Du som är trofast, rädda mig,
Ps 31:3
    lyssna på mig,
    skynda till min hjälp.
    Var min klippa dit jag kan fly,
    borgen där jag finner räddning.
Ps 31:4
    Ja, du är min klippa och min borg.
    Du skall leda och styra mig,
    ditt namn till ära.
Ps 31:5
    Du skall lösa mig ur snaran de gillrat,
    du är min tillflykt.
Ps 31:6
    Jag överlämnar mig i dina händer.
    Du befriar mig, Herre, du sanne Gud.
Ps 31:7
    Du hatar dem som dyrkar falska gudar,
    men jag litar på Herren.
Ps 31:8
    Jag vill jubla av glädje över din godhet,
    du som såg mitt elände
    och tog dig an mig när jag led.
Ps 31:9
    Du gav mig inte i fiendens våld,
    du förde mig ut i frihet.
Ps 31:10
    Förbarma dig, Herre, jag är i nöd,
    mina ögon är skumma av sorgen,
    jag är matt till kropp och själ.
Ps 31:11
    Mitt liv rinner bort i ängslan
    och mina år i suckan.
    I nöden sviker mig kraften
    och benen murknar i min kropp
Ps 31:12
    för alla mina fienders skull.
    Jag blir hånad,
    jag är en börda för mina grannar,
    en skräck för mina vänner,
    de som ser mig på gatan viker undan.