Läs bibeltext

Ps 31:5
    Du skall lösa mig ur snaran de gillrat,
    du är min tillflykt.
Ps 31:6
    Jag överlämnar mig i dina händer.
    Du befriar mig, Herre, du sanne Gud.
Ps 31:7
    Du hatar dem som dyrkar falska gudar,
    men jag litar på Herren.
Ps 31:8
    Jag vill jubla av glädje över din godhet,
    du som såg mitt elände
    och tog dig an mig när jag led.
Ps 31:9
    Du gav mig inte i fiendens våld,
    du förde mig ut i frihet.
Ps 31:10
    Förbarma dig, Herre, jag är i nöd,
    mina ögon är skumma av sorgen,
    jag är matt till kropp och själ.
Ps 31:11
    Mitt liv rinner bort i ängslan
    och mina år i suckan.
    I nöden sviker mig kraften
    och benen murknar i min kropp
Ps 31:12
    för alla mina fienders skull.
    Jag blir hånad,
    jag är en börda för mina grannar,
    en skräck för mina vänner,
    de som ser mig på gatan viker undan.
Ps 31:13
    Jag är bortglömd som en död,
    jag är som ett krossat kärl.
Ps 31:14
    Jag hör folkhopen viska.
    Skräck från alla håll -
    de gaddar sig samman
    och smider planer mot mitt liv.
Ps 31:15
    Men jag förtröstar på dig, Herre,
    jag säger: Du är min Gud.