Läs bibeltext

Ps 31:20
    Stor är din godhet,
    som du sparat åt dina trogna
    och som du ger i allas åsyn
    åt dem som tar sin tillflykt till dig.
Ps 31:21
    Du håller dem gömda hos dig
    undan människors ränker,
    du bevarar dem i ditt hägn
    undan elaka tungor.
Ps 31:22
    Lovad vare Herren,
    ty han var förunderligt god mot mig
    i nödens tid.
Ps 31:23
    Jag greps av oro och sade:
    Jag är bortstött från dig.
    Men du hörde hur jag bönföll dig,
    hur jag ropade till dig om hjälp.
Ps 31:24
    Älska Herren, ni hans trogna!
    Herren bevarar de trofasta,
    men de förmätna straffar han strängt.
Ps 31:25
    Var starka, fatta mod,
    alla ni som hoppas på Herren!
Ps 32:1
Av David, en dikt.
    Lycklig den vars brott har förlåtits
    och vars synd har plånats ut!
Ps 32:2
    Lycklig den vars skuld har avskrivits av Herren
    och vars sinne är utan svek!
Ps 32:3
    Så länge jag teg tynade jag bort.
    Jag jämrade mig dagen lång,
Ps 32:4
    dag och natt låg din hand tung på mig,
    jag blev som en åker i sommarens torka.
Ps 32:5
    Då erkände jag min synd för dig,
    jag dolde inte min skuld.
    Jag sade: Jag vill bekänna
    mina brott för Herren.
    Och du förlät min synd och skuld.