Läs bibeltext

Ps 32:1
Av David, en dikt.
    Lycklig den vars brott har förlåtits
    och vars synd har plånats ut!
Ps 32:2
    Lycklig den vars skuld har avskrivits av Herren
    och vars sinne är utan svek!
Ps 32:3
    Så länge jag teg tynade jag bort.
    Jag jämrade mig dagen lång,
Ps 32:4
    dag och natt låg din hand tung på mig,
    jag blev som en åker i sommarens torka.
Ps 32:5
    Då erkände jag min synd för dig,
    jag dolde inte min skuld.
    Jag sade: Jag vill bekänna
    mina brott för Herren.
    Och du förlät min synd och skuld.
Ps 32:6
    Därför ber dina trogna till dig
    i nödens tid.
    När de stora vattnen stiger
    når de inte dem.
Ps 32:7
    Du är min fristad,
    du bevarar mig för nöden,
    du låter jubel över räddningen ljuda omkring mig.
Ps 32:8
    Jag vill ge dig insikt och lära dig den väg du skall gå,
    jag vill ge dig råd, min blick skall följa dig.
Ps 32:9
    Var inte som en häst eller mula utan förstånd -
    med tygel och betsel måste de tämjas.
Ps 32:10
    Den gudlöse drabbas av många plågor,
    men den som litar på Herren
    skall omslutas av godhet.
Ps 32:11
    Ni rättfärdiga, gläd er över Herren och jubla!
    Alla rättrådiga, ropa av fröjd!