Läs bibeltext

Ps 33:4
    Herrens ord är att lita på,
    han handlar alltid trofast.
Ps 33:5
    Rätt och rättfärdighet älskar han,
    Herrens kärlek fyller hela jorden.
Ps 33:6
    Genom Herrens ord blev himlen till
    och rymdens här på hans befallning.
Ps 33:7
    Som i en lägel samlade han havet
    och lade djupens vatten i säkert förvar.
Ps 33:8
    Må hela jorden bäva inför Herren,
    alla som bor där frukta honom.
Ps 33:9
    Han talade och allt blev till,
    han befallde och det skedde.
Ps 33:10
    Herren gäckar folkens planer
    och gör deras avsikter om intet.
Ps 33:11
    Men Herrens plan står fast för evigt,
    hans avsikter från släkte till släkte.
Ps 33:12
    Lyckligt det folk som har Herren till Gud,
    det folk han valt till sin egendom!
Ps 33:13
    Från himlen blickar Herren ner
    och ser på alla människor.
Ps 33:14
    Från sin tronsal betraktar han
    alla dem som bor på jorden,