Läs bibeltext

Ps 33:10
    Herren gäckar folkens planer
    och gör deras avsikter om intet.
Ps 33:11
    Men Herrens plan står fast för evigt,
    hans avsikter från släkte till släkte.
Ps 33:12
    Lyckligt det folk som har Herren till Gud,
    det folk han valt till sin egendom!
Ps 33:13
    Från himlen blickar Herren ner
    och ser på alla människor.
Ps 33:14
    Från sin tronsal betraktar han
    alla dem som bor på jorden,
Ps 33:15
    han som ensam gett dem liv och tanke
    och som följer alla deras gärningar.
Ps 33:16
    Stora härar räddar inte kungen,
    stor styrka hjälper inte kämpen,
Ps 33:17
    stridshästar säkrar inte segern,
    de räddar ingen med all sin kraft.
Ps 33:18
    Men Herren vakar över dem som fruktar honom,
    över dem som hoppas på hans nåd,
Ps 33:19
    han räddar dem från döden
    och håller dem vid liv i hungertid.
Ps 33:20
    Vi sätter vårt hopp till Herren,
    han är vår hjälp och vår sköld.