Läs bibeltext

Ps 34:1
Av David, när han spelade vansinnig inför Avimelek, som drev bort honom.
Ps 34:2
    Jag vill alltid prisa Herren,
    ständigt sjunga hans lov.
Ps 34:3
    Stolt ger jag Herren äran,
    de betryckta hör det och gläds.
Ps 34:4
    Lova Herren med mig,
    låt oss tillsammans ära hans namn!
Ps 34:5
    Jag sökte mig till Herren och han svarade mig,
    han befriade mig från all fruktan.
Ps 34:6
    Se mot honom och stråla av glädje,
    sänk inte blicken i skam.
Ps 34:7
    Jag eländige ropade, Herren hörde,
    han räddade mig ur all min nöd.
Ps 34:8
    Herrens ängel håller vakt
    kring hans trogna och räddar dem.
Ps 34:9
    Se och smaka Herrens godhet,
    lycklig den som flyr till honom!
Ps 34:10
    Frukta Herren, ni hans heliga,
    de som fruktar honom lider ingen brist.
Ps 34:11
    Lejon kan lida nöd och hungra,
    de som sökt sig till Herren saknar ingenting.