Läs bibeltext

Ps 34:8
    Herrens ängel håller vakt
    kring hans trogna och räddar dem.
Ps 34:9
    Se och smaka Herrens godhet,
    lycklig den som flyr till honom!
Ps 34:10
    Frukta Herren, ni hans heliga,
    de som fruktar honom lider ingen brist.
Ps 34:11
    Lejon kan lida nöd och hungra,
    de som sökt sig till Herren saknar ingenting.
Ps 34:12
    Kom, mina barn, lyssna på mig,
    jag vill lära er att frukta Herren.
Ps 34:13
    Är du en som älskar livet
    och vill se många lyckliga år?
Ps 34:14
    Bevara då din tunga från ont
    och dina läppar från falska ord.
Ps 34:15
    Sky det onda och gör det goda,
    sträva efter att hålla fred.
Ps 34:16
    Herrens ögon ser de rättfärdiga,
    och hans öron hör deras rop.
Ps 34:17
    Herren inskrider mot dem som gör det onda,
    han utplånar deras minne på jorden.
Ps 34:18
    De rättfärdiga ropar, och Herren hör
    och räddar dem ur all nöd.