Läs bibeltext

Ps 34:17
    Herren inskrider mot dem som gör det onda,
    han utplånar deras minne på jorden.
Ps 34:18
    De rättfärdiga ropar, och Herren hör
    och räddar dem ur all nöd.
Ps 34:19
    Herren är nära de förtvivlade,
    han hjälper de modlösa.
Ps 34:20
    Den rättfärdige drabbas av mycket ont,
    men Herren räddar honom från allt.
Ps 34:21
    Han skyddar varje ben i hans kropp,
    inte ett enda skall krossas.
Ps 34:22
    Olyckan dödar den gudlöse,
    den rättfärdiges fiender står med skuld.
Ps 34:23
    Herren räddar sina tjänares liv,
    de som flyr till honom är fria från skuld.
Ps 35:1
Av David.
    Herre, kämpa mot dem som kämpar mot mig!
    Strid mot dem som strider mot mig!
Ps 35:2
    Tag rustning och sköld,
    grip in till min hjälp!
Ps 35:3
    Höj spjut och lans
    mot mina förföljare!
    Säg till mig: Jag är din räddning.
Ps 35:4
    Skam och vanära må drabba dem
    som står efter mitt liv.
    Låt dem som har ont i sinnet mot mig
    vika tillbaka i smälek.