Läs bibeltext

Ps 35:18
    Då skall jag tacka dig i tempelskaran,
    prisa dig bland allt folket.
Ps 35:19
    Låt inte mina lömska fiender glädjas,
    låt inte dem som hatar mig utan grund
    göra försmädliga miner.
Ps 35:20
    Ty deras ord skapar osämja,
    och mot de stilla i landet
    har de svekfulla planer.
Ps 35:21
    De öppnar sin breda mun
    och skrattar hånfullt:
    "Vad var det vi sa!"
Ps 35:22
    Du ser det, Herre, var inte tyst.
    Herre, dröj inte långt borta.
Ps 35:23
    Vakna, res dig, skaffa mig rätt!
    Ta dig an min sak, min Gud och härskare!
Ps 35:24
    Döm mig rättvist, Herre, min Gud.
    Låt dem inte få glädjas,
Ps 35:25
    låt dem inte få tänka:
    "Ha! Det blev som vi ville",
    inte få säga: "Vi slukade honom!"
Ps 35:26
    Skam och smälek må drabba alla
    som gläds åt min olycka.
    Klä dem i skam och nesa,
    de som triumferar över mig.
Ps 35:27
    Men låt dem som unnar mig min rätt
    få jubla och glädja sig,
    låt dem ständigt säga: "Herren är stor,
    han unnar sin tjänare välgång."
Ps 35:28
    Jag skall vittna om din trofasthet
    och prisa dig dagen lång.