Läs bibeltext

Ps 36:1
För körledaren. Av Herrens tjänare David.
Ps 36:2
    Synden viskar sitt ord i den gudlöses hjärta,
    hos honom finns ingen fruktan för Gud.
Ps 36:3
    Synden smickrar honom till att tro
    att hans ogärning aldrig röjs och blir avskydd.
Ps 36:4
    Hans ord är ondska och svek,
    åt insikt och godhet vänder han ryggen.
Ps 36:5
    Han ligger på sin bädd och smider onda planer,
    han har slagit in på orätt väg,
    han skyr inte något ont.
Ps 36:6
    Herre, till himlen sträcker sig din nåd,
    din trofasthet ända till skyarna.
Ps 36:7
    Din rättfärdighet är som väldiga berg,
    din rättvisa som det djupaste hav.
    Herre, du hjälper både människor och djur.
Ps 36:8
    Din nåd är dyrbar, o Gud,
    i dina vingars skugga finner människor tillflykt.
Ps 36:9
    De får njuta överflödet i ditt hus,
    i din glädjes strömmar stillas deras törst.
Ps 36:10
    Ty hos dig är livets källa,
    i ditt ljus ser vi ljus.
Ps 36:11
    Låt din nåd aldrig vika från de dina,
    din rättfärdighet aldrig från de redbara.