Läs bibeltext

Ps 37:1
Av David.
    Reta inte upp dig på de onda,
    avundas inte dem som gör orätt!
Ps 37:2
    De torkar snabbt som gräset
    och vissnar bort som grönskan.
Ps 37:3
    Förtrösta på Herren och gör det goda,
    så får du bo i ditt land och leva trygg.
Ps 37:4
    Ha din glädje i Herren,
    han ger dig allt vad ditt hjärta begär.
Ps 37:5
    Lägg ditt liv i Herrens hand.
    Lita på honom, han kommer att handla.
Ps 37:6
    Han skall låta din rätt lysa som gryningsljuset,
    din rättvisa sak som middagssolen.
Ps 37:7
    Var stilla inför Herren, vänta på honom.
    Reta dig inte på den som har framgång,
    den som når sina onda syften.
Ps 37:8
    Stilla din harm, låt din vrede slockna,
    reta inte upp dig, det leder bara till ont.
Ps 37:9
    De som gör det onda skall drivas bort,
    men de som hoppas på Herren får äga landet.
Ps 37:10
    En kort tid, och den gudlöse är inte mer,
    du letar där han fanns, och han är borta.
Ps 37:11
    Men de ödmjuka får äga landet
    och njuta en ostörd fred.