Läs bibeltext

Ps 40:1
För körledaren. Av David, en psalm.
Ps 40:2
    Länge väntade jag på Herren,
    och han böjde sig ner till mig
    och hörde mitt rop.
Ps 40:3
    Han drog mig upp ur fördärvets grop,
    ur slam och dy.
    Han ställde mig på fast mark,
    mina steg gjorde han trygga.
Ps 40:4
    Han lade en ny sång i min mun,
    en lovsång till vår Gud.
    Många skall se det och bäva
    och sätta sin lit till Herren.
Ps 40:5
    Lycklig den som litar fast på Herren
    och inte vänder sig till de trotsiga
    och dem som avfaller till lögnens makter.
Ps 40:6
    Stora är de ting du har gjort,
    dina under, Herre, min Gud,
    och dina planer med oss.
    Ingen kan mäta sig med dig.
    Jag vill tala och berätta om dem,
    men de är fler än jag kan räkna.
Ps 40:7
    Slaktoffer och matoffer önskar du inte,
    du har lärt mig att lyssna.
    Brännoffer och syndoffer begär du inte,
Ps 40:8
    därför säger jag: Jag är här.
    I bokrullen står vad jag skall göra.
Ps 40:9
    Gärna gör jag din vilja, min Gud,
    jag har din lag i mitt hjärta.
Ps 40:10
    Jag bär bud om din trofasta hjälp
    till den stora tempelskaran.
    Jag håller inte tillbaka mina ord,
    det vet du, Herre.
Ps 40:11
    Jag tiger inte om din hjälp,
    att du är trofast och räddar förkunnar jag.
    Jag döljer inte din godhet och trohet
    för den stora tempelskaran.