Läs bibeltext

Ps 40:7
    Slaktoffer och matoffer önskar du inte,
    du har lärt mig att lyssna.
    Brännoffer och syndoffer begär du inte,
Ps 40:8
    därför säger jag: Jag är här.
    I bokrullen står vad jag skall göra.
Ps 40:9
    Gärna gör jag din vilja, min Gud,
    jag har din lag i mitt hjärta.
Ps 40:10
    Jag bär bud om din trofasta hjälp
    till den stora tempelskaran.
    Jag håller inte tillbaka mina ord,
    det vet du, Herre.
Ps 40:11
    Jag tiger inte om din hjälp,
    att du är trofast och räddar förkunnar jag.
    Jag döljer inte din godhet och trohet
    för den stora tempelskaran.
Ps 40:12
    Du, Herre, håller inte tillbaka
    din barmhärtighet mot mig,
    din godhet och din trohet
    skall alltid bevara mig.
Ps 40:13
    Jag hotas från alla håll
    av olyckor utan tal.
    Mina synder har hunnit upp mig,
    jag förmår inte se dem.
    De är fler än håren på mitt huvud,
    och modet sviker mig.
Ps 40:14
    Jag ber dig, Herre, befria mig!
    Herre, skynda till min hjälp!
Ps 40:15
    Skam och smälek må drabba alla
    som vill beröva mig livet.
    Låt dem vika tillbaka med vanära,
    de som vill mig ont.
Ps 40:16
    Må de rysa av skam,
    de som nu skrattar hånfullt åt mig.
Ps 40:17
    Men alla som kommer till dig
    skall jubla av glädje över dig.
    De som längtar efter din hjälp
    skall alltid säga: "Herren är stor."