Läs bibeltext

Ps 42:2
    Som hjorten längtar till bäckens vatten,
    så längtar jag till dig, o Gud.
Ps 42:3
    Jag törstar efter Gud,
    efter den levande Guden.
    När får jag komma,
    när får jag träda fram inför Gud?
Ps 42:4
    Tårar har blivit min föda
    dag och natt.
    Ständigt frågar man mig:
    "Var är din Gud?"
Ps 42:5
    Jag överväldigas av sorg
    när jag minns det som var,
    hur jag gick i den Mäktiges hägn
    upp till Guds hus,
    med tacksägelse och glädjerop
    i skaran som drog upp till högtid.
Ps 42:6
    Varför är du tyngd av sorg, min själ,
    och full av oro?
    Sätt ditt hopp till Gud!
    Jag skall åter få tacka honom,
    min räddare och min Gud.
Ps 42:7
    Min själ är tyngd av sorg,
    därför går min tanke till dig
    från Jordans och Hermons land,
    från Misars berg.
Ps 42:8
    Djup ropar till djup
    i dånet av dina forsar.
    Alla dina brottsjöar
    slår samman över mitt huvud.
Ps 42:9
    Om dagen skall Herren skänka sin nåd,
    om natten skall jag sjunga till hans ära
    och be till Gud som ger mig liv.
Ps 42:10
    Jag säger till Gud, min klippa:
    Varför har du glömt mig?
    Varför måste jag gå sörjande,
    plågad av fiender?
Ps 42:11
    Det skär mig in i märgen
    när mina fiender hånar mig,
    när de ständigt frågar:
    "Var är din Gud?"
Ps 42:12
    Varför är du tyngd av sorg, min själ,
    och full av oro?
    Sätt ditt hopp till Gud!
    Jag skall åter få tacka honom,
    min räddare och min Gud.