Läs bibeltext

Ps 43:1
    Skaffa mig rätt, o Gud,
    ta dig an min sak!
    Rädda mig från ett trolöst folk,
    från falska, fördärvade människor!
Ps 43:2
    Du är min Gud, min tillflykt.
    Varför har du stött bort mig?
    Varför måste jag gå sörjande,
    plågad av fiender?
Ps 43:3
    Sänd ditt ljus och din sanning!
    Låt dem leda mig,
    låt dem föra mig till ditt heliga berg
    och till din boning,
Ps 43:4
    så att jag får komma till Guds altare,
    till Gud, min glädje och fröjd,
    och tacka dig till lyrans klang,
    Gud, min Gud.
Ps 43:5
    Varför är du tyngd av sorg, min själ,
    och full av oro?
    Sätt ditt hopp till Gud!
    Jag skall åter få tacka honom,
    min räddare och min Gud.
Ps 44:1
För körledaren. Av Korachs ättlingar, en dikt.
Ps 44:2
    Vi har hört, o Gud,
    våra fäder har berättat för oss
    om dina gärningar på deras tid,
    dina dåd i forna dagar.
Ps 44:3
    Du fördrev andra folk men lät våra fäder slå rot,
    folken kuvade du, men dem lät du växa till.
Ps 44:4
    De tog inte landet med sitt svärd,
    deras egen kraft gav dem inte seger
    men din hand, din kraft och din gunst,
    ty du älskade dem.
Ps 44:5
    Du är min konung och min Gud,
    du skänker Jakob seger.
Ps 44:6
    Med din hjälp skall vi slå ner våra motståndare,
    i ditt namn trampa ner våra fiender.