Läs bibeltext

Ps 45:10
    Kungadottern står bland dina skatter,
    i Ofir-guld står bruden på din högra sida.
Ps 45:11
    Hör, min dotter, lyssna och lär!
    Glöm ditt folk och din släkt!
Ps 45:12
    Kungen åtrår din skönhet,
    han är din herre, böj dig för honom!
Ps 45:13
    Dotter av Tyros, de rika bland folket
    skall söka din gunst med gåvor.
Ps 45:14
    I all sin prakt träder kungadottern in,
    av guldbrokad är hennes klänning.
Ps 45:15
    I lysande färger förs hon fram till kungen,
    fram till dig, följd av tärnor, hennes väninnor.
Ps 45:16
    De förs fram under glädje och jubel,
    de tågar in i kungens palats.
Ps 45:17
    Dina söner skall träda i dina fäders ställe,
    du gör dem till furstar i hela världen.
Ps 45:18
    Jag vill föra ditt rykte till kommande släkten.
    Ja, folken skall prisa dig nu och för evigt.
Ps 46:1
För körledaren. Av Korachs ättlingar, en sång.
Ps 46:2
    Gud är vår tillflykt och vår styrka,
    en hjälp i nöden, som aldrig svikit.